Produktronika d.o.o.
 • +385 1 2362 310
  produktronika@produktronika.hr
 • Janka Leskovara 13,
  Zagreb - HR

Centrale sustava za gašenje

Sigma XT

Značajke
 • Potpuno programibilna putem izbornika
 • Mogućnost kombinacije aktivacije zona za aktivaciju gašenja (može biti aktivirano na pojedinačnu zonu, dvozonski ili trozonski)
 • Prikaz odbrojavanje vremena do početka gašenja
 • Mogućnost odgode detektora
 • Mogućnost odgode aktivacije sirena
 • Programibilna odgoda početka gašenja do 60 sekundi
 • Programibilno vrijeme gašenja do 5 minuta
 • Sukladno sa EN12094-1/EN54-2/EN54-4/UL/FM

Sigma XT+

Značajke
 • 2,4 ili 8 zona detekcije
 • Od 1 do 4 modula za gašenje
 • Potpuno programibilna putem izbornika
 • Programibilna dvozonska ovisnost za svaki modul gašenja
 • Prikaz odbrojavanje vremena do početka gašenja
 • Mogućnost odgode detektora
 • Mogućnost odgode aktivacije sirena
 • Programibilna odgoda početka gašenja po modulu
 • Programibilno vrijeme gašenja po modulu
 • Nadzirani ulazi i izlazi
 • Sukladno sa EN12094-1/EN54-2/EN54-4/UL/FM

Syncro XT+

Značajke
 • 1 ili 2 analogno-adresabilne petlje
 • Od 1 do 4 modula za gašenje
 • Potpuno programibilna putem izbornika
 • Programibilna dvozonska ovisnost za svaki modul gašenja (putem “cause & effects”)
 • Prikaz odbrojavanje vremena do početka gašenja
 • Mogućnost odgode detektora
 • Mogućnost odgode aktivacije sirena
 • Programibilna odgoda početka gašenja po modulu
 • Programibilno vrijeme gašenja po modulu
 • Nadzirani ulazi i izlazi
 • Sukladno sa EN12094-1/EN54-2/EN54-4/UL/FM

Sigma Si

Značajke
 • Sukladno sa EN12094-1
 • Detaljna prikaz statusa centrale
 • Nadzirana konekcija
 • Prikaz odbrojavanje vremena do početka gašenja
 • Konekcija sa 4 žice (napajanje i komunikacija)
 • Robustno kućište