Produktronika d.o.o.
 • +385 1 2362 310
  produktronika@produktronika.hr
 • Janka Leskovara 13,
  Zagreb - HR

Analogno adresabilne centrale-NSC

Solution F1

Značajke
 • 2 do 18 petlje
 • Grafički LCD zaslon 240 x 64
 • Memorija događaja (do 10 000 događaja)
 • Mogućnost isporuke u redudantnoj izvedbi
 • Podržava Hochiki i Apollo protokole u jednoj centrali
 • 32 bit CPU
 • Konfiguracija putem USB
 • 2 konvencionalne zone
 • 16 digitalnih programibilnih izlaza
 • 8 digitalnih programibilnih ulaza
 • 4 programibilna releja
 • Sukladno sa EN54 i VDS

Solution F2

Značajke
 • 1 ili 2 petlje
 • Grafički LCD zaslon 240 x 64
 • Memorija događaja (do 10 000 događaja)
 • Mogućnost isporuke u redudantnoj izvedbi
 • Podržava Hochiki i Apollo protokole u jednoj centrali
 • 32 bit CPU
 • Konfiguracija putem USB
 • 2 konvencionalne zone
 • 16 digitalnih programibilnih izlaza
 • 8 digitalnih programibilnih ulaza
 • 4 programibilna releja
 • Sukladno sa EN54 i VDS

Paralelni tablo za Solution F1 i F2

Značajke
 • Potpuni prikaz događaja sa centrale
 • Mogućnost upravljanja glavnom centralom
 • Jednostavna montaža